วิเคราะห์บริษัทของคุณและควบคุมอนาคตของคุณ

1.4k

ให้คะแนนแอป

ยกมือขึ้นเลยถ้าคุณคือ กรรมการบริษัทหรือผู้นำของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หนึ่งในความกังวลหลักของคุณอาจจะเป็นการที่คุณอยู่สูงสุดเหนือทุก ๆ สิ่งและต้องทำการประเมินอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดส่งผลทางลบต่ออนาคตของธุรกิจของคุณและเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากต่าง ๆ ได้ KPress-Economy คือเครื่องมือพกพาเพื่อตรวจดูกิจกรรม ความสามารถในการผลิต กระแสเงิน สภาพคล่อง งบดุล ประวัติทางการเงิน และความสามารถในการทำกำไร พูดสั้น ๆ ก็คือ เพื่อจัดการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทของคุณ

ไม่ว่าจะมีจำนวนธุรกิจที่คุณต้องจัดการมากเท่าไร KPress-Economy ก็ให้คุณเพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ ให้กับข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทได้ ฟังก์ชันหลักของเครื่องมือนี้ก็คือ ด้วยมูลค่าต่าง ๆ ที่คุณทำได้จากธุรกิจของคุณ คุณสามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อจะได้รู้ว่าคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ด้านหนึ่ง ๆ ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

คุณสามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ กันผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรซึ่งอยู่ในขอบเขตของ General, Accounts, Data, Analysis, และ Tools ในแท็บแรก คุณจะเห็นตัวชี้วัดสำหรับทุก ๆ ธุรกิจที่คุณจัดการและยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้น และหน้าต่างของบัญชีก็ให้คุณเข้าถึงเงินทุนได้เช่นเดียวกับแผนเศรษฐศาสตร์และการเงิน และจากที่นั่น คุณก็สามารถเข้าถึงการประเมินแบบลงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่คุณกำลังทำงานด้วยอยู่ ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เหลือจะช่วยให้คุณตรวจดูธุรกิจต่าง ๆ ของคุณในแบบรายวันได้

KPress-Economy ยังได้รวมเสิร์ชเอนจินเอาไว้ด้วยซึ่งจะให้คุณเข้าถึงบัญชีต่าง ๆ ของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการค้นหาโดยวันที่หรือจำนวนเงินเฉพาะ และสามารถแสดงสถิติสำหรับช่วงเวลาเฉพาะได้ด้วย พูดสั้น ๆ คือ ต้องขอบคุณเครื่องมือนี้ที่คุณสามารถปรับปรุงเสถียรภาพและความปลอดภัยของบริษัทของคุณได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว
เงื่อนไข

นี่คือเวอร์ชันสำหรับทดลองใช้ 1 ปี

Uptodown X